KsiądzKazaniaRok AMyśląc o Polsce

Myśląc o Polsce

12 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 22.06.2014

Podobne