KsiądzKazaniaRok AIle człowiek może dać Bogu?

Ile człowiek może dać Bogu?

13 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 2.07.2017

Podobne