KsiądzKazaniaRok AWartość i sprawiedliwość

Wartość i sprawiedliwość

25 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 18.09.2011

Podobne